Monday, 21 March 2016

சத்திய சோதனை

நட்புக்கும் துரோகத்துக்கும் நடுவில் இருக்கும் மெல்லிசான கோடு “நம்பிக்கை”

வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் நடுவில் இருக்கும் மெல்லிசான கோடு
“வாழ்க்கை”

அழுகைக்கும் சிரிப்புகும் நடுவில் இருக்கும் மெல்லிசான கோடு
“புன்னகை”

தாய்க்கும்  சேய்க்கும் நடுவில் இருக்கும் மெல்லிசான கோடு
“அன்பு”